FOTOSOUTĚŽ

Pravidla soutěže:
1. Pořadateli soutěže jsou časopis My50+, IČ 48888591.
2. Předmětem soutěže je zaslání fotografie na aktuálně zadané téma na emailovou adresu: casopis@my50plus.cz s uvedením jména, příjmení a čísla telefonu.
3. Soutěž probíhá od 01.01.2021 do odvolání.
Témata a termíny uzávěrek k jednotlivým kolům, jsou vyhlašována a zveřejněna v aktuálním čísle časopisu My50+ a na sociálních sítích pořadatele.
Ze zaslaných fotografií redakce vybere vždy:
a/ 3 výherce ze všech zúčastněných, kteří budou mít dle posouzení redakční poroty, nejzajímavější a tématicky nejvýstižnější fotografie. Všichni tři výherci budou odměněni dle pořadí (viz bod 4.) a jejich fotografie budou zveřejněny v dalším vydání časopisu My50+.
b/ několik dalších nejzajímavějších fotografií, které budou stejně, jako fotografie výherců, zveřejněny, s uvedením autora, v dalším vydání časopisu My50+.
4. Ceny a jejich pořadí: Ceny jsou vyhlašovány v každém kole, tzn. každý měsíc jsou 3 výherci.
1.cena – předplatné online časopisu My50+ na 12 měsíců
2.cena – předplatné online časopisu My50+ na 6 měsíců
3.cena – předplatné online časopisu My50+ na 3 měsíce
Výherci budou kontaktováni vždy po uzávěrce jednotlivých kol, nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dané kolo soutěže probíhalo.
5. Soutěžící nemá nárok na kompenzaci výhry formou peněz. 
6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas se zveřejněním soutěžní fotografie a jména a příjmení na sociálních sítích, webových stránkách a časopisu My50+, stejně tak jako se zveřejněním výše uvedených údajů a fotografie pro marketingové účely pořadatele.
8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.Edit