Proč My50+?

Milé ženy,

My50+ vznikl z myšlenky přinést ženám středního věku prostor, kde najdou témata a informace blízké jejich zájmům a potřebám.

My, ženy ve středním věku, často právě kolem 50 let, jsme vnímány jako skupina, která již není tak atraktivní nebo schopná jako mladší generace. Tento stereotyp je zároveň podporován médií, reklamou a společenskými normami, které zdůrazňují mládí a krásu jako zásadní hodnoty.

Právě současná společnost klade velký důraz na výkon a úspěch, což je často spojováno s mladými lidmi. Mladí lidé jsou vnímáni jako enrgičtí, inovativní a schopní přinášet nové myšlenky a přístupy. To může vést k marginalizaci či podcenění střední a starší generace. Zároveň se ve společnosti vyskytují tendence nebrat ženy středního věku vážně jak v profesionálním, tak i ve společenském či osobním kontextu. Bývají být považovány za méně relevantní a významné než mladší jedinci nebo muži stejného věku.

Jsme pod tlakem, protože kolem nás se všechno jeví jako dokonalé. Dokonalý vzhled, dokonalé zdraví, dokonalá postava, dokonalý domov, dokonalá dovolená,… a tak by se dalo pokračovat. To neustále srovnávání se s okolním světem nám nedělá dobře, protože si potom připadáme méněcenné. V padesáti je žena v nejlepším věku. Má ještě spoustu energie začít nové věci a má i čas. Protože většinou už odpadá starost o děti, které se osamostatňují. Co nám ženám však často chybí je sebehodnota a sebedůvěra. Ty ztrácíme právě díky přístupu okolí a chaosu, který doprovází toto období.

Pojďme se společně podpořit a ukázat svému okolí, a světu kolem nás, že my ženy 50+ toho máme ještě hodně před sebou a můžeme toho ještě hodně dokázat!

Vítám vás na společné cestě ke spokojenosti a sebedůvěře ve vlastní svět!