Anna Polívková ve své „one woman show“

Pohy­bo­vý one woman stand-up show a Anna Polívková – se blíží ke své premiéře. Inscenace vznikla v kopro­duk­ci s diva­dlem La Fabrika a poprvé se představí 12.ledna 2022 v brněnském Divadle Bolka Polívky.

Pokud máte rády herecký projev Anny Polívkové, určitě si přijdete na své. Za námětem i režií si stojí herečka sama, a tak v inscenaci jistě nebude chybět její příjemný humorný nadhled.

Je mož­né najít slo­va odha­lu­jí­cí tajem­ství vesmí­ru, zázrak stvo­ře­ní, smy­sl života?
Poku­si­la se o to…
Chtě­la by říct všech­no… Změ­nit svět… Zachrá­nit lid­stvo… Poda­ří se jí to?

ANOTACE

Anna Polívková

Vystu­do­va­la praž­skou kon­zer­va­toř, odkud pokra­čo­va­la ve stu­di­ích non­ver­bál­ní­ho diva­dla na HAMU. Stu­dia ukon­či­la na Mezi­ná­rod­ní ško­le pohy­bo­vé­ho diva­dla Jacque­se Lecoqa v Paříži.

Diva­del­ní začát­ky Anny Polív­ko­vé byly sou­stře­dě­ny pře­de­vším na expe­ri­men­tál­ní diva­dlo. Výjim­ka­mi byla hra Intim­ní­ho diva­dla Dáši Blá­ho­vé – Mono­lo­gy vagí­ny a s Marthou Isso­vou autor­ská insce­na­ci Kra­sa­vi­ce inter­kon­ti­nen­tál­ní.

Aktu­ál­ně vystu­pu­je v Diva­dle LaFab­ri­ka (Kra­sa­vi­ce inter­kon­ti­nen­tál­ní, Tan­go, ó tan­go), Diva­dle BRAVO! (Mimjo­vé), Diva­dle Stu­dio DVA (Tak já letim!) a v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Do výraz­né­ho pově­do­mí fil­mo­vých a tele­viz­ních divá­ků se dosta­la pře­de­vším díky fil­mům Restart Účast­ní­ci zájez­du. Fil­mo­vým divá­kům se však čas­tě­ji před­sta­vu­je až v posled­ních letech. Účin­ko­va­la ve fil­mech Dědic­tví aneb Kur­va­se­ne­ří­káPohád­ky pro EmuŠpun­ti na voděŠpindl, Dvě nevěs­ty, jed­na svat­ba nebo Po čem muži tou­ží.

Anna Polívková herečka
Zdroj: divadlobolkapolivky.cz

Kde se bude hrát?

Premiéru budete moci shlédnout nejprve v Brně v Divadle Bolka Polívky. Najdete ho v budově na Jakubském náměstí 5.

logo Divadla Bolka Polívky

Divadlo Bolka Polívky zahájilo svoji první sezonu 17. září 1993 uvedením autorské hry Bolka Polívky Trosečník. Za dvacet pět let existence se zde vystřídala řada projektů nejen principála Bolka Polívky, ale i mladých českých autorů.
V rámci současného repertoáru lze vybírat jak z autorských her principála Bolka Polívky (DNA, Pro dámu na balkoně, Šašek a syn), tak z představení vytvořených ve spolupráci s jinými divadly (Mínus dva, The Naked Truth, Mindgame). Kromě domácího repertoáru mohou diváci zhlédnout širokou nabídku her hostujících českých a zahraničních souborů a na prknech vidět známé herecké osobnosti.

Vedle divadelních představení jsou pravidelným doplňkem programové skladby také koncertní vystoupení předních českých a slovenských hudebníků a kapel nejrůznějších žánrů. Celosezónní aktivitou jsou také výstavy (cca 10 – 12 za sezonu) významných malířů, grafiků a fotografů, pořádané ve foyer divadla.
Divadlo se ve spolupráci se svými partnery věnuje také charitativní činnosti. Zisk z těchto představení rozděluje organizacím, které se věnují pomoci a podpoře tělesně postiženým, rozvoji a výchově dětí či pomoci starým lidem.

Vstupenky

Vstupenky můžete zakoupit přímo na pokladně divadla nebo on-line >>>ZDE<<<.


Zdroje: divadlobolkapolivky.cz, divadlo.cz

About The Author

You May Also Like

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *