Virus – hrozba internetu

NEBEZPEČNÉ EMAILY UŽ DNES NEJSOU RIZIKEM JEN PRO STÁTNÍ ORGANIZACE NEBO VĚTŠÍ KORPORACE, ALE STÁVAJÍ SE HROZBOU PRO KAŽDÉHO Z NÁS. Virus se může dostat do našeho počítače velmi jednoduchou cestou.HACKEŘI. 

Hacker neboli White hat, je počítačový specialista  nebo programátor 

s detailními znalostmi fungování systému. Dokáže ho výborně používat
a velmi dobře se v něm orientovat. 

Cracker (Black hat) je označení pro hackera, který upravuje počítačové programy a systémy s úmyslem získat z toho nějaký profit. Může se jednat o důležité informace nebo finanční zisk. 

V médiích je často zaměňován pojmem hacker.

spirála z čísel jedna a nula

TECHNIKY CRACKERŮ

Skenování portů

Technika velmi rozšířená mezi začínajícími crackery. Útočník zjistí, které porty jsou v daném počítači přístupné a čísla, na kterých porty pracují. Získané informace využívá ke zjištění slabých míst a následnému útoku.

Prolamování hesel

Jedná se o způsob získávání hesel, se kterými bylo manipulováno v určité činnosti, například přihlašování na e-mail nebo kopírování, s úmyslem tato hesla využít pro další nekalé praktiky.

Zachytávání paketů

Metoda vznikla od stejnojmenného programu, který slouží pro zachytávání paketů při přenosu po síti. Z paketů lze vyčíst např. heslo či přístupová práva.

Phishing

Podvodná technika, pro získávání citlivých údajů, jako jsou hesla, čísla kreditních karet apod. K nalákání důvěřivé veřejnosti komunikace předstírá, že pochází z populárních sociálních sítí, aukčních webů, on-line platebních portálů, úřadů státní správy nebo od IT administrátorů.

Trojský kůň

Jedná se většinou o samostatný program, který se tváří užitečně – například hra, spořič obrazovky nebo nějaký jednoduchý nástroj. Časté jsou spořiče obrazovky s erotikou nebo pornografií.  Tato funkčnost slouží ale pouze jako maskování záškodnické činnosti, kterou v sobě trojský kůň ukrývá.

Počítačový virus

Jako virus se v oblasti počítačové bezpečnosti označuje program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Dokáže se rozmnožovat ve spustitelných souborech či dokumentech.

Počítačový červ

Počítačový červ je v informatice specifický počítačový program, který umí automaticky rozesílat kopie sebe sama na jiné počítače za účelem převzetí systému.

Keylogger

Software, který umožňuje snímat stisknuté klávesy od uživatele. Výsledky zaznamenává do textových souborů a následně odesílá v určitém časovém intervalu např. na e-mail útočníka. 

Jak poznat nebezpečný e-mail a na co si dát pozor?

Co dělat v případě podezření na nebezpečný e-mail?

Více se dočtete v čísle 3/2020 My50+

About The Author

You May Also Like