KOUČINK není sprosté slovo

Text: Jana Štěpánková

Když jsme poprvé nastupovaly do zaměstnání, v našem okolí se nevyskytovali žádní konzultanti ani mentoři. Nemohly jsme tušit, že vzniknou profese jako copywriter nebo webdesigner. Nevěděly jsme, kdo je hacker, a co znamená zkratka CEO. Stejně tak i slovo kouč pro nás bylo neznámé.

Přes veškeré vymoženosti naší doby a snadnou dostupnost internetu si stále dost  lidí některé profese plete. Často tak i já musím vysvětlovat, co vlastně dělám a jak se má profese liší od jiných.

Kouč, mentor nebo poradce? Koho vybrat?

Kouč neudílí rady a neříká, co nebo jak má klient udělat. Na rady je tu mentor nebo poradce. S těmito dvěma profesemi si lidé totiž kouče pletou asi nejčastěji.

Není úplně jenoduché se ve všech definicích a názvech zorientovat. Připravila jsem pro vás stručný přehled těch nejčastějších z pohledu toho, jak jednotlivé profese vnímám já. Záměrně jsem vybrala ty, které mají společné prvky, a které jsou mezi sebou zaměňovány nejčastěji.

MENTOR

Je expertem na určitou oblast, konkrétní obor nebo postup. Jeho úkolem je předat své zkušenosti juniornějšímu kolegovi, ukazovat vhodná řešení, nasměrovat svého mentee. Typický příklad mentoringu nalezneme v rodině, kdy matka učí svou dceru vařit nebo otec učí syna něco opravit. 

KONZULTANT

Zná obor i trh, procesy a postupy. Analyzuje podrobně klientovy potřeby, optimalizuje či nastavuje firemní procesy, nabízířešení a způsoby, jak se k němu dopracovat. Uplatňuje se především ve většíchpodnicícha korporacích.

KOUČ

Profesionál s příslušným koučovacím vzděláníma schopnostmi, který nemusí být expertem na klientův obor. Pracuje s různými technikami, zejménaformou kladení účinných otázek. Klienta rozvíjía podporuje v dosahování požadovaných výsledků. Základním předpokladem úspěšnosti metody je klientova vůle a zájemskutečně změny dosáhnout. Na rozdíl od mentora kouč nepředkládá hotová řešení nebo rady. Smyslem koučinku je využitípotenciálu koučovaného.

PORADCE

Obsah profese je snadno odvoditelný už dle jejího názvu. Poradce má znalosti v oboru či odvětví, pomůžes analýzou klientových potřeb a doporučí vhodná řešení či produkty. Mezi nejznámější obory, kde se poradci uplatňují, patřínapříklad bankovnictví (investiční a hypoteční poradci) nebo školství (kariérní nebo pedagogicko-psychologičtí poradci). 

TERAPEUT

Má odpovídající psychologické a psychoterapeutické vzdělání. Podle typu zaměření a klientova tématu volí příslušné léčebné postupy. Do rukou terapeuta se klient svěřuje zpravidla tehdy, když se nachází v obtížné životní situaci, s níž si neví sám rady. Terapeut-psychiatr můžeklientovi poskytnout i medikaci. 

konzultanty a mentory se setkáte především v pracovním prostředí.Terapeuta klient navštíví z čistě osobních důvodů a u koučů je to tak půl na půl. Někteří jsou běžnými zaměstnanci jako tzv. interní koučiExterní kouče si firmy obvykle najímají…

Celý článek si můžete přečíst v 4/2020 My50+

About The Author

You May Also Like

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *